top of page

Start-upy a (evropské, vládní) dotace?

Aktualizováno: 19. 6. 2019

Nejsem příznivcem dotací pro start-upy – ale rovnou musím přiznat, že jsem žádnou nikdy nedostal (abych to viděl i z té druhé strany), i když jsem o žádosti pro jeden start-up přemýšlel, a o dotaci dokonce několikrát žádal (ne však pro start-up, ale pro „smart city“ projekty).


Toto jsou mé subjektivní důvody, resp. obavy (klidně mi je někdo, kdo máte zkušenosti i z „druhé strany“, vyvraťte):


  1. Se žádostí je spojena spousta z mého pohledu nesmyslného papírování, zdůvodňování, podkladování, stýmovávání se s lidmi / organizacemi, se kterými bych se jinak z různých důvodů nestýmovával …

  2. Některé dotace svým nastavením ani neřeší můj nejzásadnější problém coby podnikatele – cash-flow, protože musí být (a zřejmě asi vcelku správně) předfinancovány

  3. V jednom případě jsem byl úředníkem příjemce žádosti nepokrytě nabádán, abych – za účelem splnění kritérií pro udělení dotace – formálně přesídlil mimo Prahu (z mého pohledu tedy takové další „čapí hnízdo“, a to dokonce v režii státu)

  4. Hodnocení žádosti bylo frustrující – někdo „daleko na lampárně“ provedl čistě subjektivní a velmi technické bodování – bez zjevného pochopení podstaty věci (což ale samozřejmě znamená, že se nám nepodařilo se dobře vyjádřit)

  5. Mám obavy, jaké papírování a reportování by mě čekalo po získání dotace


Ale hlavně…:

  1. Čas, který trávím přípravou žádosti, je čas, který netrávím přemýšlením o svém skutečném zdroji příjmů = zákazníkovi

  2. Přemýšlení o mém projektu v kategoriích / parametrech důležitých pro získání dotace (směřující k naplnění nějaké „obskurní politiky“) je (aspoň v mém případě bylo) úplně odtažité od podstaty mého byznysu pro mého skutečného chlebodárce = zákazníka

„Vysvětlivky“

Můj blog vyjadřuje pouze moje, pro zjednodušení částečně zobecněné názory: tj.

1) jsou moje (= jiní lidé s jinými zkušenostmi budou mít názory jiné),

2) jsou to jen názory (= nejsou to žádné univerzální pravdy) a

3) jsou zobecněné (= zjednodušené, „zprůměrované“, takže nepokrývají celou šíři možností).

Je dobré si posbírat / vyslechnout názory jiných, ale stejně dříve nebo později dojdete do bodu, kdy se budete muset sami rozhodnout, jestli půjdete doleva nebo doprava – to za vás nikdo neudělá.


Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Comments


bottom of page